Werkwijze

Na uw aanmelding volgt er een kennismakingsgesprek. Dit gesprek zal in principe bij u thuis plaats vinden. In het kennismakingsgesprek moet in kaart worden gebracht wat uw wensen zijn t.a.v. de budgetcoach. Tevens zal uw financiële situatie in kaart worden gebracht; is er balans tussen inkomsten en uitgaven. Indien er sprake is van schulden wordt beoordeelt op deze met betalingsregelingen met de schuldeisers kunnen worden voldaan.
Met behulp van de door u aangeleverde informatie stellen  we een thuisadministratie en budgetplan op. Door een gezonde balans te vinden tussen inkomsten en uitgaven kunnen we verdere problemen met aanmaningen, incassobureaus en deurwaarders voorkomen. Maar we zorgen er ook voor dat er een buffer wordt opgebouwd, zodat financiële tegenvallers in de toekomst kunnen worden opgevangen. En we kijken naar de mogelijkheid om een lang gekoesterde wens uiteindelijk te gaan verwezenlijken.

De kern bij budgetcoaching is dat u zelf de regie in handen houdt. De budgetcoach zal slechts adviserend te werk gaan.