Tarieven

Bewindvoering

De tarieven voor bewindvoering worden jaarlijks door het Landelijk Overleg Bewindvoerders (LOK) vastgesteld. De tarieven voor 2021 zijn inclusief BTW:

Eenmalige intakekosten

Alleenstaande                                                     €       676,39
Samenwonenden/echtparen                           €       810,70

Kosten per maand

  • regulier tarief

Alleenstaande                                                     €       119,69
Samenwonenden/echtparen                           €       143,58

  • indien er sprake is van problematische schulden*

Alleenstaande                                                     €       154,88
Samenwonenden/echtparen                           €       185,73

* bij beslissing van de Rechtbank wordt bepaald welk tarief in rekening mag worden gebracht.

  • Extra werkzaamheden, per uur                       €         82,04
    (alleen na schriftelijke toestemming van de rechter)

Heeft u een inkomen op of rond het sociaal minimum dan kunnen de kosten geheel of gedeeltelijk worden vergoed door de gemeente middels bijzondere bijstand. De bewindvoerder vraagt dit voor u aan.

Budgetbeheer

Bij budgetbeheer zijn de kosten afhankelijk van welke werkzaamheden u zelf verricht, en welke u door de budgetbeheerder laat doen. Op basis van een (gratis) intakegesprek wordt u een voorstel gedaan.