Levensexecuteur

Een levensexecuteur is iemand die terwijl u nog leeft uw belangen behartigt zodra u dit zelf om wat voor reden dan ook niet meer kunt. Een levensexecuteur heeft de juridische bevoegdheid om (volledig of gedeeltelijk) namens u te mogen handelen.

Als u niets geregeld heeft en u het zelf echt niet meer kunt, dan benoemt de rechter voor u een bewindvoerder of curator. Dit zou iemand kunnen zijn die u zelf niet gekozen zou hebben. Of iemand die u liever helemaal niet als vertrouwenspersoon gehad zou hebben. Indien u zelf een levensexecuteur heeft benoemd voorkomt u dit.

Alles nu regelen voor later, kan wellicht nog wat ongemakkelijk aanvoelen. Maar door het tijdig opstellen van een levenstestament en het daarin benoemen van een vertrouwenspersoon (levensexecuteur) heeft u alles goed geregeld, voor het moment dat u het zelf (tijdelijk) niet meer kunt.

Het levenstestament bevat volmachten, wensen, verzoeken, geboden en verboden, zowel op familiair, financieel als medisch gebied. Het levenstestament kan ook overzichten bevatten van het vermogen, verzekeringen, abonnementen etc. Zaken die zowel voor u als ook voor de (levens)executeur van belang zijn.

In het levenstestament kunt u ook beperkende bepalingen opnemen. Zoals wanneer een levensexecuteur aan de gang kan gaan, wie hem controleert als u dit zelf niet meer kunt, waarvoor hij toestemming nodig heeft etc. Kortom, u kunt helemaal een regeling op maat maken, conform uw eigen wensen. In overleg met de notaris die het Levenstestament met u opmaakt kunt u eventueel een Toezichthouder aanwijzen die de werkzaamheden van de Levensexecuteur moet controleren.

De levensexecuteur kan uw administratie geheel of gedeeltelijk overnemen en uw vermogen beheren. Ook kan hij zorg dragen voor het regelen van zorg (we noemen dat dan vaak de Medisch vertegenwoordiger), uw huis en inboedel etc. U spreekt samen af wat u wilt dat hij op een later moment doet.