Klachtenformulier

Met behulp van dit formulier kunt u een klacht indienen bij MBC Bewindvoering. Om uw klacht zo zorgvuldig mogelijk te behandelen, is het belangrijk dat u de onderstaande gegevens invult en nauwkeurig omschrijft waarover u ontevreden bent. Voeg zo mogelijk bewijsstukken toe. U kunt dit formulier verzenden door onder aan dit formulier op de verzendknop te klikken.

Uw klacht zal zo spoedig mogelijk worden behandeld. U ontvangt binnen 30 dagen een schriftelijke reactie op uw klacht. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u uw klacht voorleggen aan de branchevereniging: Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders de NBPB waarbij MBC Bewindvoering is aangesloten. Indien u niet tevreden bent met de uitkomst van de behandeling van uw klacht door zowel uw bewindvoerder als ook de door de branchevereniging, kunt u zich vervolgens wenden tot de kantonrechter.

Uw naam (verplicht)

Email adres (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Heeft u over uw klacht al eerder contact opgenomen met uw bewindvoerder?

 Ja Nee

Wanneer heeft u contact opgenomen

Op welke wijze heeft u contact opgenomen

Wat was het resultaat van dit contact

Eventuele bewijsstukken, zip, doc of docx formaat; maximale grootte 5MB