Werkwijze

Na uw aanmelding volgt er een kennismakingsgesprek. Dit gesprek zal in principe bij u thuis plaats vinden. In het kennismakingsgesprek moet in kaart worden gebracht wat uw wensen zijn t.a.v. de budgetbeheerder. Tevens zal uw financiële situatie in kaart worden gebracht; is er balans tussen inkomsten en uitgaven. Indien er sprake is van schulden wordt beoordeelt op deze met betalingsregelingen met de schuldeisers kunnen worden voldaan. *

Indien u kiest voor budgetbeheer moet u een tweede bankrekening openen, waarop de budgetbeheerder wordt aangemeld als gemachtigde. Op deze wijze kan de budgetbeheerder via internet deze rekening beheren. Op deze rekening (de beheerrekening) worden alle inkomsten gestort en betaald de budgetbeheerder de vaste lasten. Indien gewenst beheert de budgetbeheerder  ook het spaargeld. Het geld dat u vrij te besteden heeft wordt wekelijks of maandelijks doorgestort naar uw andere bankrekening (de leefgeldrekening).

* Indien schulden niet in een redelijke termijn 100% kunnen worden afgelost, is budgetbeheer geen geschikt instrument.