Budgetbeheer

Het voeren van een eigen financiële administratie vindt niet iedereen even leuk of makkelijk. Toch moeten er zaken geregeld worden. U kunt er dan voor kiezen om dit uit te besteden aan een budgetbeheerder. De budgetbeheerder zorgt ervoor dat alle betalingen, vastgelegd in het budgetplan tijdig worden gedaan. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw financiën. De budgetbeheerder zal nooit zonder overleg betalingen doen die buiten het overeengekomen budgetplan vallen.
Het afsluiten van verzekeringen, contracten e.d. blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Afhankelijk van uw eigen wensen kan de budgetbeheerder u daarin adviseren en/of ondersteunen.
Budgetbeheer is geen geschikt instrument als er sprake is van problematische schulden.