Werkwijze

Na uw aanmelding volgt er een kennismakingsgesprek. Dit gesprek kan bij u thuis plaats vinden, een zorginstelling waar u verblijft of op het kantoor van een flankerende hulpverleningsinstantie. Vaak is het prettig als een begeleider of familielid hierbij aanwezig is. In het kennismakingsgesprek moet uw financiële situatie in kaart worden gebracht; is er balans tussen inkomsten en uitgaven, en is er sprake van schulden. In dit gesprek moet duidelijk worden of beschermingsbewind voor u het juiste instrument is. Anderzijds is deze kennismaking bedoeld om u te vertellen wat de bewindvoerder voor u kan betekenen. Als u besluit tot een aanvraag onderbewindstelling, mogen er geen verkeerde verwachtingen zijn. Samen met u vullen we het intakeformulier in, alsmede een aantal formulieren die noodzakelijk zijn voor de rechtbank. Enkele weken nadat wij de formulieren hebben ingestuurd, wordt u opgeroepen voor een zitting van de rechtbank, om de onderbewindstelling te laten bekrachtigen. Tijdens deze zitting zullen ook wij aanwezig zijn.

Nadat de rechtbank ons tot bewindvoerder heeft benoemd, openen wij voor u twee bankrekeningen: een betaalrekening en een leefgeldrekening. Zo nodig worden er ook en aparte spaarrekening en PGB-rekening geopend. Vervolgens wordt er een budgetplan opgesteld, waarin inkomsten, vaste lasten en eventueel schulden zijn geïnventariseerd. In overleg wordt de hoogte van het leefgeld vastgesteld. De bewindvoerder doet de betaling van de vaste lasten, en maakt wekelijks het leefgeld over op de leefgeldrekening. Voor extra uitgaven zoals de kosten van een vakantie, of onderhoud aan uw woning moet de bewindvoerder beslissen of daar de financiële ruimte voor is. Voor betalingen boven de € 1.500,- moet altijd toestemming worden gevraagd aan de kantonrechter. Via internet heeft u altijd inzicht in de inkomsten en uitgaven op uw betaalrekening. Indien gewenst wordt u maandelijks een uitdraai toegestuurd. Minimaal één keer per jaar komen we bij u op bezoek en bespreken we het de afgelopen periode, en eventuele wensen voor de toekomst.