Taken Bewindvoerder

In de eerste plaats is het de verantwoordelijkheid van de bewindvoerder dat uw financiƫle zaken op orde worden gebracht. Het zorgen voor een basisinkomen, hetzij middels salaris, hetzij middels een uitkering moet u zelf doen. Vervolgens zorgt de bewindvoerder ervoor dat u alle inkomsten ontvangt waar u recht op hebt. Hij regelt, indien nodig, de aanvraag van bijzondere bijstand, belastingtoeslagen, en het op juiste wijze invullen van de aangifte inkomstenbelasting. Hij ziet er op toe dat deurwaarders bij een loonbeslag zich houden aan de wettelijke regelingen. Ook zorgt hij ervoor dat u op de juiste wijze verzekerd bent. En mocht er iets misgaan met bepaalde instanties, dan is de bewindvoerder het aanspreekpunt dat eventuele problemen moet helpen oplossen. Indien er sprake is van schulden op het moment dat u onder bewind wordt gesteld, zal de bewindvoerder in overleg met de schuldeisers proberen een betalingsregeling te treffen. In het geval van problematische schulden zal samenwerking gezocht worden met de gemeentelijke schuldhulpverleningsorganisatie.

Ook wordt op grond van het beschikbare inkomen en de vaste lasten een budgetplan opgesteld.